ACTIVITATS 2000

TALLER D'ANIMACIÓ A LA LECTURA

-Es va fer un Taller d’Animació a la Lectura tres sessions al maig i tres sessions al juny.

EXPOSICIÓ CÓMICS

-Del 3 fins el 8 de juliol es va fer una exposició de "La Historia del Còmic", el material exposat pertanyia a L’Arxiu de fons especials de la Biblioteca Pública d¡Onda, ens el va deixar l’Ajuntament d’Onda.